نام و نام خانوادگیسنکشور محل اقامتتابعیتوضعیت تأهلآیا فرزند زیر 22 سال دارید؟وضعیت تاهل فرزندان زیر 22 سال:مقصد ترجیحی در کانادامهارت زبان های خارجیزبان انگلیسیزبان فرانسویانگلیسیفرانسهاطلاعات تحصیلیمیزان تحصیلات:رشته تحصیلیآیا در طول 10 سال گذشته کارتمام وقت با حقوق انجام داده اید؟آیا سابقه مدیریت بیزنسی رو دارین؟آیا صاحب بیزنسی در ایران و یا کشور دیگری هستین؟سابقه اپلای در هر زمینه ای از سفارتهای کانادا و کشور دیگری رو دارین؟آیا پیشنهاد شغلی کتبی از یک کارفرمای کانادایی دارید؟آیا اعضای خانواده یا بستگانی دارید که در کانادا زندگی می کنند و 18 سال یا بیشتر دارند؟ارزش دارایی خالص شخصی شمادلار کاناداتومان ایراناطلاعات تماسشماره تلفن ثابتتلفن همراهاطلاعات تکمیلی را اینجا اضافه کنیدایمیلدلار کاناداتومان ایران
نام و نام خانوادگیسنکشور محل اقامتتابعیتوضعیت تأهلآیا فرزند زیر 22 سال دارید؟وضعیت تاهل فرزندان زیر 22 سال:مقصد ترجیحی در کانادامهارت زبان های خارجیزبان انگلیسیزبان فرانسویانگلیسیفرانسهاطلاعات تحصیلیمیزان تحصیلات:رشته تحصیلیآیا در طول 10 سال گذشته کارتمام وقت با حقوق انجام داده اید؟آیا سابقه مدیریت بیزنسی رو دارین؟آیا صاحب بیزنسی در ایران و یا کشور دیگری هستین؟سابقه اپلای در هر زمینه ای از سفارتهای کانادا و کشور دیگری رو دارین؟آیا پیشنهاد شغلی کتبی از یک کارفرمای کانادایی دارید؟آیا اعضای خانواده یا بستگانی دارید که در کانادا زندگی می کنند و 18 سال یا بیشتر دارند؟ارزش دارایی خالص شخصی شمادلار کاناداتومان ایراناطلاعات تماسشماره تلفن ثابتتلفن همراهاطلاعات تکمیلی را اینجا اضافه کنیدایمیلدلار کاناداتومان ایران
Menu